Du är i goda händer


Allt du behöver, på ett ställe

Vattenmätare, temperatur-fuktighetsmätare, energimätare, fjärravläsningstjänst...

Metec är det säkraste och enklaste alternativet för byggentreprenörer. Leveranser sker enligt ett snabbt schema och tydliga monteringsanvisningar medföljer försändelsen.

Metecs fördelar inkluderar tillförlitlighet, automatiseringsprotokoll, enkel installation, snabba leveranstider och kontrollerad driftsättning!

En lösning som är byggd för byggentreprenören

Vattenmätare | Temperatur-hygrometrar | Energimätare | Fjärrföreläsningstjänst | Snabb distribution | Enkel installation

Varför välja Metec?

 • Det mest omfattande IoT-mätsystemet på marknaden
 • Gedigen expertis genom WCOM-gruppen
 • Egen molntjänst under ständig utveckling
 • Nationell vårdorganisation
 • Standard automatiseringsprotokoll
 • Ett skalbart och universellt system

De vanligaste frågorna


 • Är mätarna lätta att installera?

  Ja! Installationsvinkeln är fri beroende på val av mätartyp. Korrekt installationsinstruktioner medföljer försändelsen.

 • Vilka automatiseringsprotokoll använder du?

  Metecs system använder M-Bus- och ModBus-protokoll för att överföra mätdata. Metec-systemet använder standardiserade automationsprotokoll, tack vare vilka systemet även kan kopplas till annan fastighetsautomation.

 • Hur går implementeringen till?

  Driftsättning sker på plats så att alla parter kan vara säkra på att systemet fungerar som förväntat. Driftsättning kan även utföras på distans efter kundens önskemål.

Egenskaper


Trender

Uppgifterna från lägenhetsspecifika mätningar överförs automatiskt till vår avläsningstjänst.

Trendövervakning, rapportering och larmfunktioner hjälper till att optimera inomhusförhållanden och energiförbrukning.

Det är möjligt att uppnå behagliga inomhusförhållanden även med lägre energiförbrukning än tidigare.

Larm

Larmövervakning av avvikelser hjälper till att förebygga större skador.

Brådskande larm, till exempel läckor, skickas till fastighetsunderhåll utan dröjsmål.

Icke akuta larm, till exempel avvikelser från önskad inomhustemperatur eller luftfuktighetsnivå, hjälper till att bättre hantera och prognostisera fastigheten och dess förutsättningar.

Rapporter

En helhetssyn på lägenhetsspecifika mått och lokalernas förutsättningar skapar underlag för en samlad redovisning.

Det är lätt att verifiera förbrukningsläget och förhållandena nästan i realtid, och avvikelser från normalsituationen upptäcks snabbt.

Tydliga rapporter för övervakning och fakturering kan enkelt laddas ner från föreläsningstjänsten.

Fakturering

Från avläsningstjänsten kan förbrukningsdata enkelt överföras som skräddarsydda överföringsfiler till de vanligaste faktureringsprogrammen (Fivaldi , Domus , Tampuuri , L7).

Tjänsten överför automatiskt vattenförbrukningsdata direkt till faktureringssystemet för förbrukningsbaserad fakturering.

Förbrukningsdata kan även ses i efterhand, vilket gör det lättare att reda ut oklarheter, lokalisera enhetsfel och fakturera till exempel vid flytt.