Designmaterial

Med hjälp av noggrann planering kan du implementera systemet tydligt och korrekt på en gång. Planeringen och implementeringen av systemet är enkelt när alla enheter relaterade till lägenhetens mått är anslutna till samma buss.

På denna sida hittar du datablad relaterade till METEC-systemet.

Justeringsdiagram/principdiagram och arbetsförklaringsmodeller kan du få från vårt försäljningskontor:
myynti@metec.fi eller +358 20 703 2970

Material


MCDL0000 Center Metec Dual M-KY

MCDL0003 Trådlös vattenmätare Ultrasonic, WM-Bus

MCDL0004 Trådlös vattenmätare Ultrasonic, LoRaWAN

MCDL0005 Langallinen vesimittari Ultrasonic, M-BUS

Tulossa

MCDL0012 Multifunktionsdisplay

MCDL0021 Energimätare

MCDL0031 Ohjausyksikkö ClimaPri

MCDL0032 Huoneistotermostaatti ClimaPri e-INK

MCDL0061 Kabelansluten lägenhetsgivare, M-Bus

MCDL0062 Trådlös lägenhetsgivare, WM-Bus

MCDL0064 Langallinen ulkoanturi. M-BUS

MCDL0065 Langaton ulkoanturi. WM-BUS

MCDL0071 WM-BUS toistimet

MCDL0072 ClimaPri toistimet

De vanligaste frågorna


  • Är mätarna lätta att installera?

    Ja! Installationsvinkeln är fri beroende på val av mätartyp. Korrekt installationsinstruktioner medföljer försändelsen.

  • Vilka automatiseringsprotokoll använder du?

    Metecs system använder M-Bus- och ModBus-protokoll för att överföra mätdata. Metec-systemet använder standardiserade automationsprotokoll, tack vare vilka systemet även kan kopplas till annan fastighetsautomation.

  • Hur går implementeringen till?

    Driftsättning sker på plats så att alla parter kan vara säkra på att systemet fungerar som förväntat. Driftsättning kan även utföras på distans efter kundens önskemål.