Du är i goda händer


Smart mätning

Metec är marknadens största smarta lägenhets- och fastighetsspecifika mätsystem som exporteras till en enda molntjänst.

Vi gör slutanvändarens liv enkelt och säkert. När målet är att designa en modern, multifunktionell tjänst bör du välja Metec.

Det är också möjligt att öka värdet på byggnaden med intelligens: enligt EU:s studie (The Macroeconomic and Other Benefits of Energy Efficiency) kan försäljningspriset för ett bostadshus ökas med upp till 14 % genom att integrera energieffektivitet in i fastigheten.

Allt du behöver, på ett ställe

Vattenmätare, temperatur-fuktighetsmätare, energimätare, fjärravläsningstjänst...

Metec är det säkraste och enklaste alternativet för entreprenörer. Leveranser sker enligt ett snabbt schema och tydliga monteringsanvisningar medföljer försändelsen.

Metecs fördelar inkluderar tillförlitlighet, automatiseringsprotokoll, enkel installation, snabba leveranstider och kontrollerad driftsättning!

En lösning som
är byggd för designern

Vattenmätare | Temperatur-hygrometrar | Energimätare | Fjärrföreläsningstjänst | Snabb distribution | Enkel installation

Varför välja Metec?

 • Säkert system speksata så nytt
  föremål som renoveringar
 • Den mest heltäckande på marknaden när det gäller användbarhet
  IoT mätsystem
 • Möjliggör nya mätare och sensorer
  enkel anslutning även efteråt
 • Ett skalbart och universellt system
 • All data kan överföras till fastighetsautomation
  tillgängliga och kan övervakas på distans
  via molntjänsten myMetec

Kontinuerlig utveckling - en garanti för en bättre morgondag

Metec kombinationscentral är flexibel i alla situationer och möjliggör anslutning av nya mätare och/eller sensorer till systemet i framtiden.

Data från alla sensorer och mätare kan också överföras till fastighetsautomation, och kan fjärrövervakas via Metecs molntjänst – när som helst, var som helst.

De vanligaste frågorna


 • Är mätarna lätta att installera?

  Ja! Installationsvinkeln är fri beroende på val av mätartyp. Korrekt installationsinstruktioner medföljer försändelsen

 • Vilka automatiseringsprotokoll använder du?

  Metecs system använder M-Bus- och ModBus-protokoll för att överföra mätdata. Metec-systemet använder standardiserade automationsprotokoll, tack vare vilka systemet även kan kopplas till annan fastighetsautomation.

 • Hur går implementeringen till?

  Driftsättning sker på plats så att alla parter kan vara säkra på att systemet fungerar som förväntat. Driftsättning kan även utföras på distans efter kundens önskemål.

Egenskaper


Trender

Uppgifterna från lägenhetsspecifika mätningar överförs automatiskt till vår avläsningstjänst.

Trendövervakning, rapportering och larmfunktioner hjälper till att optimera inomhusförhållanden och energiförbrukning.

Det är möjligt att uppnå behagliga inomhusförhållanden även med lägre energiförbrukning än tidigare.

Larm

Larmövervakning av avvikelser hjälper till att förebygga större skador.

Brådskande larm, till exempel läckor, skickas till fastighetsunderhåll utan dröjsmål.

Icke akuta larm, till exempel avvikelser från önskad inomhustemperatur eller luftfuktighetsnivå, hjälper till att bättre hantera och prognostisera fastigheten och dess förutsättningar.

Rapporter

En helhetssyn på lägenhetsspecifika mått och lokalernas förutsättningar skapar underlag för en samlad redovisning.

Det är lätt att verifiera förbrukningsläget och förhållandena nästan i realtid, och avvikelser från normalsituationen upptäcks snabbt.

Tydliga rapporter för övervakning och fakturering kan enkelt laddas ner från föreläsningstjänsten.

Fakturering

Från avläsningstjänsten kan förbrukningsdata enkelt överföras som skräddarsydda överföringsfiler till de vanligaste faktureringsprogrammen (Fivaldi , Domus , Tampuuri , L7).

Tjänsten överför automatiskt vattenförbrukningsdata direkt till faktureringssystemet för förbrukningsbaserad fakturering.

Förbrukningsdata kan även ses i efterhand, vilket gör det lättare att reda ut oklarheter, lokalisera enhetsfel och fakturera till exempel vid flytt.