Produktserie: Släpp information

Metec Oy
Koskelontie 22
02920 Esbo, Finland

Företagsregister/ FO-nummer: 2823998-8
VAT ID: FI2823998-8
Telefon: (+358) 020 703 2970
info@metec.fi

Representant/styrelsens ordförande: Kimmo Pelkonen
EU:s onlineplattform för tvistlösning: https://www.ec.europa.eu/consumers/odr