Den innovativa och unika ClimaPri-produktfamiljen inkluderar:

För första gången på marknaden, vattenmätningar och golvvärmekontroll med användar- och utrymmesspecifika ID:n från ett enda webbanvändargränssnitt, även på distans.​​

 • Fördelarspecifik golvvärmestyrenhet med läckagesensorer.‍
 • Med ett tydligt användargränssnitt för den lägenhets-/utrymmesspecifika, energieffektiva e-INK multifunktionsdisplayen.‍
 • Rumsspecifik termostat med energieffektiv e-INK display.‍
 • Utökningsbarhet för fakturering av värmeförbrukning per kostnadsställe enligt EU:s energieffektivitetsdirektiv.

De nya ClimaPri-baserade tjänsterna är också anslutna till myMetecs molntjänst, och erbjuder ett enkelt webbläsarbaserat användargränssnitt för övervakning av mätningar och justering av temperaturer. Dessutom möjliggör myMetecs API-gränssnitt en fullständig automatisering av förbrukningsbaserad fakturering, och invånar-ID:n gör det möjligt för boende att delta i till exempel energibesparing.

Metecs övergripande system använder den bästa trådlösa nätverkstekniken på marknaden, vilket säkerställer tillförlitlig drift.

ClimaPri funktioner

ClimaPri golvvärmestyrning är mångsidig och lämplig för både nybyggnation och renoveringsprojekt.

ClimaPris funktioner uppskattas av slutanvändarna av byggnaderna såväl som av intressenter i planerings- och byggfasen.

ClimaPri funktioner inkluderar:

 • Läckvattensensorer för att identifiera kondens och läckvatten.
 • Fönsteröppet sensor.
 • Kontinuerlig mätning av fram- och returvattentemperatur och larm, vilket möjliggör en golvgivarefri installationsmetod med bättre slutresultat.
 • Rums-/anläggningsspecifik veckoklocka.
 • Boendeinformationsfunktion.

Deltagande i energibesparing

Många funktioner i ClimaPri involverar användarna av lokalerna i energibesparing.

Med veckoklockan är den rumsspecifika värmejusteringen extremt enkel och man har forskat på vattenförbrukningsövervakning för att minska mängden vatten som används och därmed mängden energi som används för att värma vattnet.

Invånarinformationsfunktionen kan användas till exempel i bostadsrättsföreningar för att informera om den genomsnittliga förbrukningen, i vilket fall lokalernas användare får jämförelsedata i realtid för att övervaka och utvärdera sin egen förbrukning.

Ett intelligent, adaptivt system

ClimaPri kan tillsammans med myMetec anpassa och optimera sin verksamhet utifrån tidigare insamlad information.

Till exempel förutsäger och justerar systemet starttiden för golvvärmen, så att måltemperaturen som anges i veckoklockan uppnås vid önskad tid. All data som samlas in från fastighetens lokaler kan även exporteras till fastighetsautomation via centralenheten.

Det intelligenta systemet, tillsammans med funktionernas enkla utbyggbarhet, gör Metecs erbjudande till en överlägsen partner för utrymmes-/fastighetsspecifika mät- och kontrollbehov i framtiden.

Metecs enhetsbas har redan mer än 60 000 mät-/justeringspunkter, och intresset för den utökade produktfamiljen ClimaPri har varit stort!

Välj finsk excellens:
pålitlig och pålitlig Metec ClimaPri!

Varför välja Metec?

 • Det mest omfattande IoT-mätsystemet på marknaden
 • Gedigen expertis genom WCOM-gruppen
 • Egen molntjänst under ständig utveckling
 • Nationell vårdorganisation
 • Standard automatiseringsprotokoll
 • Ett skalbart och universellt system

Egenskaper


Trender

Data från lägenhetsspecifika mätningar överförs automatiskt till vår avläsningstjänst.

Trendövervakning, rapportering och larmfunktioner hjälper till att optimera inomhusförhållanden och energiförbrukning.

Det är möjligt att uppnå behagliga inomhusförhållanden även med lägre energiförbrukning än tidigare.

Larm

Larmövervakning av avvikelser hjälper till att förebygga större skador.

Brådskande larm, till exempel läckor, skickas till fastighetsunderhåll utan dröjsmål.

Icke akuta larm, till exempel avvikelser från önskad inomhustemperatur eller luftfuktighetsnivå, hjälper till att bättre hantera och prognostisera fastigheten och dess förutsättningar.

Rapporter

En helhetssyn på lägenhetsspecifika mått och lokalernas förutsättningar skapar underlag för en samlad redovisning.

Det är lätt att verifiera förbrukningsläget och förhållandena nästan i realtid, och avvikelser från normalsituationen upptäcks snabbt.

Tydliga rapporter för övervakning och fakturering kan enkelt laddas ner från föreläsningstjänsten.

Fakturering

Från avläsningstjänsten kan förbrukningsdata enkelt överföras som skräddarsydda överföringsfiler till de vanligaste faktureringsprogrammen ( Fivaldi , Domus , Tampuuri , L7 ).

Tjänsten överför automatiskt vattenförbrukningsdata direkt till faktureringssystemet för förbrukningsbaserad fakturering.

Förbrukningsdata kan även ses i efterhand, vilket gör det lättare att reda ut oklarheter, lokalisera enhetsfel och fakturera till exempel vid flytt.

Du är i goda händer