Den innovativa, unika och omfattande ClimaPri-produktfamiljen

För första gången på marknaden, är det möjligt att ha vattenmätningar och golvvärmekontroll i en integrerad tjänst.

 • Läckagesensorer för golvvärmesystemets styrenhet.‍
 • Energieffektiv e-INK multifunktionsdisplay för varje lägenhet/fastighet med tydligt användargränssnitt.‍
 • Rumsspecifik termostat med energieffektiv e-INK-display.‍
 • Skalbarhet för fakturering av värmeförbrukning per utrymme enligt EU:s energieffektivitetsdirektiv.

De nya ClimaPri-baserade tjänsterna kommer också att integreras med myMetecs molntjänst, vilket ger ett enkelt webbläsarbaserat gränssnitt för övervakning av mätningar och justering av temperaturer. Dessutom möjliggör myMetecs API-gränssnitt fullständig automatisering av förbrukningsbaserad fakturering. Invånar-ID:n gör det möjligt för invånarna att delta i aktiviteter som energibesparing.

Det övergripande systemet från myMetec använder den bästa trådlösa nätverkstekniken på marknaden, vilket garanterar tillförlitlig drift.

ClimaPri funktioner

ClimaPri golvvärmestyrning är mångsidig och lämplig för både nybyggnation och renoveringsprojekt.

ClimaPris funktioner uppskattas av slutanvändarna av byggnader och intressenter i planerings- och byggfasen.

ClimaPri funktioner inkluderar:

 • Läckvattensensorer för att identifiera kondens och läckvatten.
 • Öppet fönster-sensor.
 • Kontinuerlig mätning av fram- och returvattentemperatur och larm, vilket möjliggör en golvgivarefri installationsmetod med bättre slutresultat.
 • Rums-/anläggningsspecifik veckoklocka.
 • Boendeinformationsfunktion.

Deltagande i energibesparing

Många ClimaPris funktioner involverar användarna av lokalerna i energibesparing.

Med veckoklockan är den rumsspecifika värmejusteringen extremt enkel och man har forskat på vattenförbrukningsövervakning för att minska mängden vatten som används och därmed mängden energi som används för att värma vattnet.

Invånarinformationsfunktionen kan användas till exempel i bostadsrättsföreningar för att informera om den genomsnittliga förbrukningen, i vilket fall lokalernas användare får jämförelsedata i realtid för att övervaka och utvärdera sin egen förbrukning.

Ett intelligent, adaptivt system

ClimaPri kan tillsammans med myMetec anpassa och optimera sin verksamhet utifrån tidigare insamlad information.

Systemet till exempel förutsäger och justerar starttiden för golvvärmen, så att måltemperaturen som anges i veckoklockan uppnås vid önskad tid. All data som samlas in från fastighetens lokaler kan även exporteras till fastighetsautomation via centralenheten.

Det intelligenta systemet, tillsammans med funktionernas enkla utbyggbarhet, gör Metecs erbjudande till en överlägsen partner för utrymmes-/fastighetsspecifika mät- och kontrollbehov i framtiden.

Metecs enhetsbas har redan mer än 60 000 mät-/justeringspunkter, och intresset för den utökade produktfamiljen ClimaPri har varit stort!

Välj finsk excellens:
pålitlig Metec ClimaPri!

Varför välja Metec?

 • Det mest omfattande IoT-mätsystemet på marknaden
 • Gedigen expertis genom WCOM-gruppen
 • Egen molntjänst under ständig utveckling
 • Nationell vårdorganisation
 • Standard automatiseringsprotokoll
 • Ett skalbart och universellt system

Egenskaper


Trender

Data från lägenhetsspecifika mätningar överförs automatiskt till vår avläsningstjänst.

Trendövervakning, rapportering och larmfunktioner hjälper till att optimera inomhusförhållanden och energiförbrukning.

Det är möjligt att uppnå behagliga inomhusförhållanden även med lägre energiförbrukning än tidigare.

Larm

Larmövervakning av avvikelser hjälper till att förebygga större skador.

Brådskande larm, till exempel läckor, skickas till fastighetsunderhåll utan dröjsmål.

Icke akuta larm, till exempel avvikelser från önskad inomhustemperatur eller luftfuktighetsnivå, hjälper till att bättre hantera och prognostisera fastigheten och dess förutsättningar.

Rapporter

En helhetssyn på lägenhetsspecifika mått och lokalernas förutsättningar skapar underlag för en samlad redovisning.

Det är lätt att verifiera förbrukningsläget och förhållandena nästan i realtid, och avvikelser från normalsituationen upptäcks snabbt.

Tydliga rapporter för övervakning och fakturering kan enkelt laddas ner från föreläsningstjänsten.

Fakturering

Från avläsningstjänsten kan förbrukningsdata enkelt överföras som skräddarsydda överföringsfiler till de vanligaste faktureringsprogrammen (Fivaldi , Domus , Tampuuri , L7).

Tjänsten överför automatiskt vattenförbrukningsdata direkt till faktureringssystemet för förbrukningsbaserad fakturering.

Förbrukningsdata kan även ses i efterhand, vilket gör det lättare att reda ut oklarheter, lokalisera enhetsfel och fakturera till exempel vid flytt.

Du är i goda händer