Missio

“Missiomme on auttaa energian ja veden kulutuksen vähentämisessä sekä asunnon ja kiinteistön olosuhteiden hallinnan parantamisessa, turvallisuutta unohtamatta.”

Kimmo Pelkonen

Toimitusjohtaja, WCOM-Group Oy

Metec

Metec perustettiin vuonna 2017 tuottamaan vedenmittausjärjestelmiä LVI-WaBeK Oy:n asiakkaille. Metecistä syntyi erillinen palvelu, joka tarkoitti jo tuolloin laadukkaampaa mittaustapaa. Asiakkaille ryhdyttiin tarjoamaan yhä yksilöidympää ja modernimpaa palvelua.

Palvelulle oli kysyntää ja sen jatkokehittäminen toi mukanaan myös energia-, kosteus-, ja lämpötilan mittausanturit. Palvelu on kasvanut muutaman olemassaolovuoden aikana kattamaan vielä useampia mittausmahdollisuuksia. Käyttöliittymä on uniikki, ja markkinoille tuotiin ensimmäisenä mm. 3D-mallinnus. Metecin motto onkin: "Jonkun pitää aina olla ensimmäinen".

Vuoden 2022 lopussa Metec työllisti 18 ihmistä ja on varteenotettava suomalainen kasvuyhtiö. Metecin osaamis- ja kokemuspääomaan kuuluu kymmenien vuosien osaaminen rakentamisesta, urakoinnista, logistisista konsepteista sekä myyntikanavista. Metec Oy kuuluu innovatiivusuudestaan tunnettuun WCOM-Groupiin yhdessä LVI-tukku LVI-WaBeK Oy:n sekä Wa-Plan Oy -suunnittelutoimiston kanssa.

Metecillä on kattavasti referenssejä vaativista uudis- ja saneerauskohteista koko Suomen alueella.  Uusi myMetec-hanke on jälleen yksi taidonnäyte Metecin kehitystyöstä, joka palvelee monipuolisesti eri kohderyhmiä asukkaista isännöitsijöihin ja suunnittelijoista urakoitsijoihin.

Meihin luottavat


Miksi valita Metec?

  • Markkinoiden laajin IoT-mittausjärjestelmä
  • Vankka osaaminen WCOM-konsernin kautta
  • Oma jatkuvasti kehittyvä pilvipalvelu
  • Valtakunnallinen huolenpito-organisaatio
  • Standardit automaatioprotokollat
  • Skaalautuva ja universaali järjestelmä

Ominaisuuksia


Trendit

Huoneistokohtaisten mittausten tiedot siirtyvät automaattisesti luentapalveluumme.

Trendiseuranta, raportointi- ja hälytysominaisuudet auttavat osaltaan sisäolosuhteiden ja energiankulutuksen optimoinnissa.

Miellyttävät sisäolosuhteet on mahdollista saavuttaa jopa aiempaa pienemmällä energian kulutuksella.

Hälytykset

Hälytysseuranta poikkeamista auttaa isompien vahinkojen ennaltaehkäisyssä.

Kiireelliset hälytykset, esimerkiksi vuodot, toimitetaan kiinteistöhuollon tietoon ilman viiveitä.

Kiireettömät hälytykset, esimerkiksi poikkeamat toivotusta sisälämpötilasta tai kosteustasosta, auttavat kiinteistön ja sen olosuhteiden paremmassa hallinnassa ja ennakoinnissa.

Raportit

Kokonaisnäkymä huoneistokohtaisiin mittauksiin ja tilojen olosuhteisiin luo pohjan kattavalle raportoinnille.

Kulutusten ja olosuhteiden tilanne on helppo todentaa lähes reaaliaikaisesti ja poikkeamat normaalitilanteesta havaitaan nopeasti.

Selkeät raportit seurantaa ja laskutusta varten ovat ladattavissa vaivattomasti luentapalvelusta.

Laskutus

Luentapalvelusta saa kulutustiedot siirrettyä helposti siirto-tiedostoina räätälöidysti yleisimpiin laskutus-ohjelmiin (Fivaldi, Domus, Tampuuri, L7, Hausvise).

Palvelusta on mahdollista siirtää API-rajapintoja hyödyntämällä vedenkulutustiedot automaattisesti suoraan laskutusjärjestelmään kulutuspohjaista laskuttamista varten.

Kulutustietoja voi tarkastella myös takautuvasti, mikä helpottaa epäselvyyksien selvittämistä, laitevikojen paikallistamista ja laskutusta esimerkiksi muuttotilanteessa.