Innovatiivinen ja uniikki ClimaPri-tuoteperhe sisältää:

Markkinoiden ensimmäinen vedenmittauksen ja lattialämmityksen sisältämä kokonaisjärjestelmä.

 • Jakotukkikohtaisen lattialämmityksen ohjausyksikön vuotoanturein.‍
 • Asunto-/tilakohtaisen, energiatehokkaan e-INK-monitoiminäytön selkeällä käyttöliittymällä.‍
 • Huonekohtaisen termostaatin energiatehokkaalla e-INK-näytöllä.‍
 • Laajennettavuuden EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaiseen kustannuspaikkakohtaiseen lämmityskulutuksen laskuttamiseen.

Myös uudet ClimaPri-pohjaiset palvelut yhdistyvät myMetec-pilvipalveluun, tarjoten helpon selainpohjaisen käyttöliittymän mittausten seurantaan ja lämpötilojen säätämiseen. Lisäksi myMetecin API-rajapinnat mahdollistavat kulutusperusteisten laskutusten täydellisen automaation ja asukastunnukset mahdollistavat asukkaiden osallistumisen esimerkiksi energiansäästöön. 

Metecin kokonaisjärjestelmä hyödyntää markkinoiden parasta langatonta verkkoteknologiaa, varmistaen luotettavan toiminnan. 

ClimaPri ominaisuudet

ClimaPri-lattialämmityksen ohjaus on monipuolinen ja soveltuu sekä uudisrakentamiseen, että saneerauskohteisiin.

ClimaPrin ominaisuuksia arvostavat niin rakennusten loppukäyttäjät kuin suunnittelu- ja rakennusvaiheen sidosryhmät.

ClimaPrin ominaisuudet sisältävät:

 • Vuotovesianturit kondenssi- ja vuotovesien tunnistamiseen.
 • Ikkuna auki -tunnistimen.
 • Jatkuvan meno- ja paluuveden lämpötilojen mittauksen ja hälytykset, mahdollistaen lattia-anturittoman asennustavan paremmalla lopputuloksella.
 • Huone-/tilakohtaisen viikkokellon.
 • Asukastiedote-toiminnon.

Energiansäästöön osallistaminen

Monet ClimaPrin ominaisuudet osallistavat tilojen käyttäjät energiansäästöön.

Viikkokellolla tilakohtainen lämmityksen säätö on yksinkertaista. Vedenkulutuksen seuranta vähentää tutkitusti vedenkulutusta ja sitä kautta veden lämmitykseen käytetyn energian määrää.

Asukastiedote-ominaisuutta voi käyttää esimerkiksi taloyhtiöissä keskiarvokulutuksen informoimiseen, jolloin tilojen käyttäjät saavat reaaliaikaista vertailudataa oman kulutuksensa seurantaan ja arviointiin.

Älykäs mukautuva järjestelmä

ClimaPri yhdessä myMetecin kanssa kykenee mukautumaan ja optimoimaan toimintaansa aiemmin kerätyn tiedon perusteella.

Järjestelmä esimerkiksi ennakoi ja sopeuttaa lattialämmityksen aloitusaikaa, jotta viikkokelloon määritetty tavoitelämpötila saavutetaan haluttuna ajankohtana. Kaikki kiinteistön tiloista kerätty data voidaan viedä keskusyksikön kautta myös rakennusautomaatioon. 

Älykäs järjestelmä yhdessä ominaisuuksien helpon laajennettavuuden kanssa, tekevät Metecistä ylivertaisen kumppanin tulevaisuuden kiinteistöjen mittaus- ja säätötarpeisiin.

Metecin laitekanta sisältää yli 60 000 mittaus-/säätöpistettä ja kiinnostus laajentuneeseen ClimaPri-tuoteperheeseen on ollut suurta!

Luotettava ja toimintavarma Metec ClimaPri!

Valitse suomalaista huippuosaamista.

Miksi valita Metec?

 • Markkinoiden laajin IoT-mittausjärjestelmä
 • Vankka osaaminen WCOM-konsernin kautta
 • Oma jatkuvasti kehittyvä pilvipalvelu
 • Valtakunnallinen huolenpito-organisaatio
 • Standardit automaatioprotokollat
 • Skaalautuva ja universaali järjestelmä

Ominaisuuksia


Trendit

Huoneistokohtaisten mittausten tiedot siirtyvät automaattisesti luentapalveluumme.

Trendiseuranta, raportointi- ja hälytysominaisuudet auttavat osaltaan sisäolosuhteiden ja energiankulutuksen optimoinnissa.

Miellyttävät sisäolosuhteet on mahdollista saavuttaa jopa aiempaa pienemmällä energian kulutuksella.

Hälytykset

Hälytysseuranta poikkeamista auttaa isompien vahinkojen ennaltaehkäisyssä.

Kiireelliset hälytykset, esimerkiksi vuodot, toimitetaan kiinteistöhuollon tietoon ilman viiveitä.

Kiireettömät hälytykset, esimerkiksi poikkeamat toivotusta sisälämpötilasta tai kosteustasosta, auttavat kiinteistön ja sen olosuhteiden paremmassa hallinnassa ja ennakoinnissa.

Raportit

Kokonaisnäkymä huoneistokohtaisiin mittauksiin ja tilojen olosuhteisiin luo pohjan kattavalle raportoinnille.

Kulutusten ja olosuhteiden tilanne on helppo todentaa lähes reaaliaikaisesti ja poikkeamat normaalitilanteesta havaitaan nopeasti.

Selkeät raportit seurantaa ja laskutusta varten ovat ladattavissa vaivattomasti luentapalvelusta.

Laskutus

Luentapalvelusta saa kulutustiedot siirrettyä helposti siirto-tiedostoina räätälöidysti yleisimpiin laskutus-ohjelmiin (Fivaldi, Domus, Tampuuri, L7, Hausvise).

Palvelusta on mahdollista siirtää API-rajapintoja hyödyntämällä vedenkulutustiedot automaattisesti suoraan laskutusjärjestelmään kulutuspohjaista laskuttamista varten.

Kulutustietoja voi tarkastella myös takautuvasti, mikä helpottaa epäselvyyksien selvittämistä, laitevikojen paikallistamista ja laskutusta esimerkiksi muuttotilanteessa.

Olet hyvissä käsissä